storitve

Storitve

Administrativne storitve:

 • izstavljanje računov v vašem imenu

 • izstavljanje opominov v vašem imenu

 • pisanje dopisov v vašem imenu


 Knjigovodstvo:

 • knjiženje prejetih in izdanih računov

 • knjiženje bančnih izpiskov

 • knjiženje potnih nalogov

 • vodenje registra osnovnih sredstev, obračun amortizacije,...


Računovodstvo ter notranje in zunanje poročanje:

 • izdelava obračunov davka na dodano vrednost

 • izdelava medletnih bilanc stanja ter izkazov poslovnega izida

 • izdelava medletnih poročil poslovanja z analizami ter svetovanje pri optimizaciji poslovanja

 • izdelava letnih poročil za samostojne podjetnike

 • izdelava letnih poročil za gospodarske družbe, kmečka gospodinjstva

 • izdelava obračunov akontacij davka od dohodka iz dejavnosti za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (sem spadajo vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pa niso registrirani kot samostojni podjetniki – to so predvsem odvetniki, notarji, zasebni zdravstveni delavci, lekarne in drugi)

 • izdelava obračunov davka od dohodkov pravnih oseb

 • izdelava poročil in obrazcev za poročanje Banki Slovenije ter  Statističnemu uradu RS

 • izdelava kompletne dokumentacije v primeru najetja novih posojil oz. reprogramiranju obstoječih posojil pri bankah 


Računovodsko načrtovanje in svetovanje:

 • priprava predračunskih bilanc stanja ter izkazov poslovnega izida

 • priprava planov denarnih tokov

 • svetovanje in pomoč pri poslovanju iz računovodskega vidika


Obračun plač:

 • izdelava pogodb o zaposlitvi

 • vodenje kadrovskih evidenc

 • prijava delavcev v zavarovanje

 • priprava in posredovanje podatkov na ZPIZ

 • obračun plač, poročanje na DURS, priprava plačilnih nalogov

 • izdelava vlog za refundacije boleznin nad 30 dni, nege, krvodajalstvo, …

 • izdelava letnih obvestil delavcem za letni dopust


Socialna zavarovanja:

 • obračun, posredovanje e-davki, priprava plačilnih nalogov


Pogodbe:

 • obračun najemnine, podjemne pogodbe, avtorskih honorarjev, posredovanje na e-davke, priprava plačilnih nalogov


Davčno svetovanje:

 • analiza in predračunavanje za namene davčnih obrazcev

 • analiza vpliva poslovnih odločitev na višino davčnih obveznosti

 • optimizacija davčnih obveznosti s prilagoditvijo poslovnih procesov


Pravne storitve:

 • vlaganje izvršb za vaše dolžnike

 • priprava pogodb (pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe, najemne pogodbe,….)

Kontakt

Tel.: 040 514 997

fax: 0590-31-565

Email: lidija_flego@t-2.net

Novice

S 1. 1. 2014 obvezno vodenje poslovnih knjig za kmečka gospodinjstva, ki so v povprečju zadnjih dveh ...

Preberi več

Akcija

Za vsa novoustanovljena podjetja AKCIJSKA cena računovodskih storitev, samo 40 eur mesečno!

Preberi več